Söke, Kuşadası’nın güney batısında bulunan Aydın şehrinin en büyük ilçesidir. Ege Denizi`nin tarihi ve doğal güzelliklerle dolu orta kıyı bölgesinin bulunan önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Büyük Menderes Nehri’nin yakınına kurulmuştur. Yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Söke, sırasıyla Hititler, İyonlar, Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Roma, Bizans ve Türkler’e ev sahipliği yapmıştır. Antik Çağsaki en önemli İyon limanlarından olan Miletos, Priene ve Myus da Söke’de bulunmaktadır.Tarihi değeri yanında verimli topraklarıyla da bilinen Söke, 1950’lere dek geniş otlaklarıyla Yörük kabilelerin hayvanları için verimli kaynaklar oluştururken, Cumhuriyetten itibaren modern ve önemli tarım alanlarından biri olmuştur. Tipik Akdeniz iklimine sahiptir. Kuzeyin’de bulunan Samson Dağları, Gümüş ve Kemer Dağları ve güneyinde bulunan Beşparmak Dağlarıyla , ılıman ve temiz bir havaya sahiptir. Büyük Menderes Nehri’nin taşımış olduğu alüvyonlerın denizi doldurmasıyla oluşan Söke Ovası ülkenin en önemli ve verimli ovalarından biridir. Aydın’ın sanayi ve ziraat bakımından en verimli ilçesi olan Söke Türkiye’nin en önemli pamuk üretim alanlarından biridir ve, Avrupa’da dahi tanınan tekstil işletmelerine sahiptir. Dağların yüksek kesimlerinde karaçam ve fıstık çamı, dağ yamaçlarında zeytin, düzlük alanlarda incir, narenciye, yetişir. Söke ovasında yetişen kültür bitkileri ise, buğday, arpa, yulaf, mısır vb. sanayi bitkileri; pamuk, ayçiçeği, susam ve kanoladır.