Kuşadası’ndan 200 km doğuda olan Pamukkale, Türkiye’nin en önemli doğal güzelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Pamukkale farklı görüntüsüyle birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmetedir. Buraya gelen ziyaretçiler isterlerse travertenlerdeki su alanlarında yüzebilirler. Denizli şehrinde bulunan Pamukkale Travertenleri, sıcak su kaynaklarının doğal yollarla traverten yataklarına gelerek yüzeye çıkması ile oluşmuştur. Yüzeye çıkan sıcak su bu katmanlara dökülerek çökmeler meydana getirir. Bu sıcak sular kalsiyum ve hidrokarbonatça zengindir. Yaklaşık olarak 350 derece olan bu sıcak suhavayla temas etmesiyle kimyasal değişime uğrar ve karbonat çökeltilerine dönüşerek beyaz renk ve sert bir zemin oluşturur.
Ege bölgesi kırıklı fay hatlarına sahip olduğu için sıcak su kaynakları bakımından çok zengin bir alandır. Pamukkaledeki sıcak suyun da kaynağı bu kırıklı fay hatlarıdır. Bölgede sıcaklığı 100 dereceği bulan 17 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Pamukkale kaynağı ise çok eski hatta antik çağlardan kalma bir sıcak su kaynağıdır. Bu kaynaktan çıkan sıcak su yaklaşık olarak 600 metre yol katetmektedir.Pamukkale traverterlerinin hemen üst taraında ise M.Ö. 2.yüzyıldan kalma antik bir havuz mevcut. Hierapolis Antik Kentinde bulunan bu havuz Kleopatra Havuzu olarak biliniyor ve UNESCO koruması altında. Ziyaretçiler antik çağlardan kalma bu havuza girip yüzebiliyorlar ve belkide dünyanın hiçbir yerinde yaşayamayacağı bir deneyim elde edebiliyorlar.